Årsmøte 2016

ÅRSMØTE OG MEDLEMSKVELD HOS STJØRDALSBRYGGERIET

Vi avholder årsmøte den 7. mars kl 1900 på Hjelseng Gård. Vi ønsker å være rask og effektiv med gjennomføring av årsmøtesaker. Etter dette blir det tid til mingling, besøk i bryggeriet og i gårdsbutikken.

Vi håper alle våre medlemmer stiller på møtet og vi oppfordrer til å sende inn aktuelle saker på forhånd.

Saksliste for møtet:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
3. Aktivitetsplan for 2016
4. Godkjenning av regnskap for 2015
5. Fastsettelse av kontingent for 2016
6. Valg av styre for 2016
7. Innkomne saker

Innkalling og saksliste i word-format finner du her
Årsregnskap finner ved å klikke her

Hilsen
Styret i Stjørdal Hjemmebryggerlaug